อัลซาสStrasbourg
Strasbourg
สตราสบูค เมืองแห่งเทพนิยาย
Mulhouse
Mulhouse
เที่ยวพิพิธภัณฑ์ศิลปะในอดีตเมืองอุตสาหกรรม
Colmar
Colmar
ศูนย์กลางของประวัติศาสตร์ ทางแยกของวัฒนธรรม
Château du Haut-Koenigsbourg
Château du Haut-Koenigsbourg
ปราสาท haut-koenigsbourg