ร้านอาหารร้านอาหาร Le Train Bleu
ร้านอาหาร LES PINCES
ร้านอาหาร AU BOURGUIGNON DU MARAIS
ร้านอาหาร BUSTRONOME
ทีรูม VIOLETTA ET ALFREDO SALON DE THE