ร้านอาหารร้านอาหาร Le Train Bleu
ร้านอาหาร Borneo à Paris
ร้านอาหาร LES PINCES
ร้านอาหาร LA FROMAGERIE DU PASSAGE ที่ AIX EN PROVENCE
ร้านอาหาร AU BOURGUIGNON DU MARAIS
ร้านอาหาร BUSTRONOME
ร้านอาหาร STAR CAFE
ทีรูม VIOLETTA ET ALFREDO SALON DE THE
ร้านช็อกโกแลต CHOCOLATERIE DE PUYRICARD